HOME

Het ontwerp en bouwproces wordt vandaag gekenmerkt door een vraag naar specialisatie en gerichte know-how in al zijn deelaspecten.
Technix heeft zich toegelegd op technisch ondersteunende en bouwbegeleidende disciplines en biedt aldus een gedegen antwoord op uw vraag naar specifieke know-how.
Door geografische spreiding en polyvalente competenties is Technix vandaag uitgegroeid tot een dynamisch en slagkrachtig bedrijf dat geen uitdaging uit de weg gaat.
De aangeleverde diensten kunnen zowel afzonderlijk als geïntegreerd aangeboden worden. Het staat de klant vrij te kiezen uit het dienstenpakket.
Technix mikt op langdurige samenwerkingsovereenkomsten waarbij kwaliteit en engagement prioritair zijn.

Naast kantoren in Antwerpen en Gent heeft Technix ook vestigingen in Oostende en Dinant. Deze geografische spreiding maakt het mogelijk om lokaal in de markt te dringen.